DK Syd 4

Lolland: Tirsted-sten


osraþr auk hiltu(-)-R ¶ raisþu stain þansi ¶ aft froþa fronti sin ¶ sin ian han uas þo foink ¶ uaiRa
ian han uarþ tauþr o suo ¶ þiauþu auk uas furs ¶ i frikis ioþi þo aliR uikikaR

Asrad och Hildvig reste denna sten efter Frode, sin frände. Och han var mäns skräck [ ? ] och dog i Sverige och var först i Fregges flock [ ? ] och sedan alla vikingar


Runstenen från Tirsted, Lolland-Falster, står nu i Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är från 900-talet, men de många skålgroparna är från bronsåldern. Inskriften visar många fel och vissa delar är obegripliga.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan