DR BR 10

Nørrejylland: Darum 2


arañ- ti(k)a------

Ara heter jag


Brakteaten från år 400 - 650 finns sedan 1884 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av versionerna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23