DR BR 11

Nørrejylland: Darum 3


ᛚᛁᛉᚨᛁᚹᚢᛁ ᛁᛐᛞᚨᛁᛚᚢᚺᚨ

liRaiwui ildaituha

Lilliz [äger denna] - Uha gjorde den rätt


Brakteaten från år 400 - 650 finns sedan 1884 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23