DR BR 25

Midtjylland: Ølst


ᚺᚨᚷ ᚨᛚᚢ

hag alu

Hag - öl


Brakteaten från år 400 - 650 finns sedan 1863 i Nationalmuseet i Köpenhamn. Tolkningen är efter en av möjligheterna i Runenprojekt Kiel.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22