DR BR 26

Nørrejylland: Randers


uz- ¶ awiri ¶ (z)ahs(w)ia

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22