DR BR 33

Fyn: Hesselagergård, Hesselager socken


ᛏ ᛖ ᛞ ᛟ ᚲ
ᛚᚢᛉᚦ

t e d o k
luz þ-

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runföljden t e d o k ska löpa längs brakteatens kant, men jag kan bara se e d o på den här bilden.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23