DR BR 34

Fyn: Rynkebygård, Ringe socken


lzo-(l)

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Runorna är illa skrivna och mycket svårlästa, även på bättre bilder än den här.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28