DR BR 39

Fyn: Bolbro 2


het-(f)a-iku-iu(þ)(ñ)z(þ)owl(f)-ir(þ)zho-...

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Inskriften är en blanding av runor och runliknande tecken.

Foto © Christer Hamp 2010-05-22