DR BR 40

Fyn: Allesø


luz • owa
zlut : eaþl

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn. Den är slagen från samma stamp som DR BR 39 och 41.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23