DR BR 47

Danmark


ïlw- ¶ ??????

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2009-05-23