DR BR 48

Sjælland: Fakse


foslau

-


Brakteaten från år 400 - 650 finns nu i Nationalmuseet i Köpenhamn.

Foto © Christer Hamp 2005-05-28

Tillbaka till listan