DR BR 66

Skåne: Väsby socken


f(a)hid(e) i(u)(i)la(i)di(u)(i)igaz e=erilaz

Erilen ... målade


Brakteaten finns nu på Historiska museet i Stockholm.

Foto © Christer Hamp 2009-01-06

Tillbaka till listan