DR BR 67

Skåne


laþu lauk=az * g=ak=az alu

Lök ...


Det finns två exemplar av denna brakteat från omkring år 400 - 650, ett i Nationalmuseet i Köpehnamn, och detta, i Historisk museum i Oslo.

Foto © Christer Hamp 2016-06-17