Frankrike: Charnay


fuþarkgwhnijïpzstblem
:uþfnþai:id dan:liano
ïia

Må Liano nu lära känna Idda


Fibulan från andra hälften av 500-talet finns idag på Musée des Antiquités Nationales i St. Germain-en-Laye nordväst om Paris. Den hittades 1830 i ett frankiskt gravfält vid Saône.
Peka på bilden för att se ristningen ifylld! Fibulan var vid mitt besök tyvärr vänd med framsidan synlig, och den ristade sidan bortvänd. Den ifyllda ristningen är "rättvänd", alltså orienterad som den skulle se ut om man vände på fibulan.
Futharken är den längsta sidan av ristningen. Det som ovan återges som den andra raden är kortsidorna på varsin sida om futharken. Det är den raden som har fått en översättning. Den tredje raden ovan är de tre tecken som kan läsas längs kanten längre upp på bilden.
Den äldre fuþarken återfinns också bl.a. på Kylverstenen (G 88) och Grumpan-brakteaten (Vg 207)

Foto © Christer Hamp 2005-10-20

Tillbaka till listan