G 88

Gotland: Kylver, Stånga socken


(f)uþarkg(w)hni(j)pezstbemlñdo ?

su(e)us

 


Inskriften från 400-talet består av två delar, dels hela den äldre runraden med den sista runan utformad så att den närmast liknar en gran, dels ordet sueus. Det är inte känt vad det kan betyda. Stenen hittades 1903 i en grav med ristningen inåt, och den finns nu i Historiska museet i Stockholm.
Det har spekulerats i att eftersom inskriften har varit vänd inåt, har den varit en besvärjelse som skulle hålla den döde kvar i graven eller hjälpa honom i livet efter detta. Sueus har setts som helt enkelt ett palindrom.
Den äldre fuþarken återfinns också bl.a. på Grumpan-brakteaten (Vg 207) och fibulan från Charnay.

Foto © Christer Hamp 2010-12-21