G 100

Gotland: Lye kyrka


+ þinna · sten : þa · lit · husfru · ru^þvi · giera · yfir sin · bo^nda · ia^ko^p · i · ma^na^ga^rd^um · sum · skutin · ua^rþ · ihel · miþ · en : pyrsu·stin · a^f · uis·bo^rh · þa · en · ku^nuu^ng · erik · ua^r · bi·sta^lla^þ · pa · þi · fo^r·nemda · slot · en · þa ·· ua^r · liþit · a^f · guz · by^r(þ) · fiu^rta^n · hu^nd^ra^þ : a^r · o^k · ainu : a^ri · minna · þen : fem(t)igi : a^r · biþium · þet : et · guþ : na^þi · ha^nz · sia^l · o^k · a^llum · krisnum · sia^lum : amen

Denna sten lät husfru Rudvi göra över sin man, Jakob i Mannagården, som blev skjuten ihjäl med en bössosten från Visborg, då konung Erik var belägrad på det nämnda slottet. Och då hade förflutit från Guds födelse fjorton hundra år och ett år mindre än femtio år. Vi ber att Gud nåde hans själ och alla kristna själar. Amen.


Gravhällen ligger i korgolvet norr om altaret. Den är liksom G 99 på andra sidan altaret daterad till år 1449. Mannagården är en stor gård NV om kyrkan, och nämns också på gravhällen G 103 i samma kyrka.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10