G 99

Gotland: Lye kyrka


+ iaka^upr · i · litla^ronum · ha^n · lit · gia^ra þinna · stain · yvir · fa^þu^r · sin · o^la^f · o^k · bro^yþr · sina · liknuiþ · o^k · simo^n · biþim · f(i) þaim · o^k · a^llum · krisnum · sia^lum · o^k · þa · ua^r · liþit a^f · guz · by^rþ · fiu^rta^n · hu^nt^ra^þ · a^r o^k · ainu · are · minna · þen · {V}·tihi · a^r · o^k · i · þi · a^ri · brima^þi · k · o^k · r · su^nudahr · i · {(X)I} · ra^þu

Jakob i Lilla Rone han lät göra denna sten över sin fader Olaf och sina bröder Liknvid och Simon. Låt oss be för dem och alla kristna själar. Och då hade förflutit från Guds födelse fjorton hundra år och ett år mindre än 5tio. Och i det året primade k och r söndag i 11 raden.


Gravhällen ligger i korgolvet söder om altaret och är alltså daterad 1449, i likhet med G 100 på andra sidan altaret. Lilla Rone är en gård i Lye socken, 2 km NV om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10