G 102

Gotland: Lye kyrka


: botolfr : megensa^rfa : li(t) : giara : stain : [hissan : o^k : leggþi : yfir] : petar : fadur : sen^a :

Botulv i Megensarve lät göra denna sten och lade den över Peter, sin fader


Gravhällen ligger aedan 1955 i korgolvet norr om altaret. Det är inte bekant var gården Megensarve kan ha legat.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10