G 103

Gotland: Lye kyrka


÷ [iuan] : i mana:gar[þ]um : han : l[it] : ger[a] : hin[na] : s[ta]in : yfir : si[n] : faþ[u- :] (b)[o]tu[lf] : [ok] : hans : [m---] : bo:t...o : ok : r[o]þu[iþ : -- : ---]k : gerin : uel [: ok] : biþin : fyri : þai[ra] : sial : aldra [... i : kuþ:i : ... : u...] mik

Johan i Mannagården han lät göra denna sten över sin fader Botulv och hans släkting Bot ... och Rotvid ... Gör väl och be för deras själar ... Gud ... mig


Gravhällen av kalksten ligger sedan 1961 i korgolvet framför ingången till sakristian. Mannagården är en stor gård NV om kyrkan, och nämns också på gravhällen G 100 i samma kyrka.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10