G 107 D

Gotland: Garda kyrka


uir : haffum : rist : ibtir laurfian :

Vi har ristat efter ...


Kalkristningen finns på södra väggen i valvet mellan tornkammaren och långhuset.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10