G 108

Gotland: Alskogs kyrka


hr
hialpi : u(s) : -aun : -(e)lh(a) (k)irki(a) maria

Hjälpe oss den heliga kyrkan


Putsinskriften finns på tornkammarena norra vägg närmast kyrkorummet.

Foto © Christer Hamp 2019-07-10