G 114

Gotland: Ardre kyrka


syniR : likna(t)(a)- -... ...(a)rua : merki : kut : ebtir : ailikni : kunu : koþa : moþur :

...(s) : auk : kaiRuataR : auk : liknuiaR :

: kuþ a-... ...(n) : heni : auk : kieruantum : merki : m-... ...ua : aR : men : sin :

...(R) : i : karþum : aR : uaR : ui(u)(e) meR :: (h)...

Liknats söner [lät göra] gott minnesmärke efter Ailika, god hustru, moder [God och Guds moder nåde] henne och dem som gjorde minnesmärket [det största som] män månde se.


Gavel- och sidohällar av en gravkista, nu i Historiska museet i Stockholm. Här visas bara tre av sidorna: den fjärde stod mot väggen och var för svår att fotografera.
Kiststenarna utgör en särskild grupp bland de gotländska bildstenarna. De förefaller att ha ingått i kistliknande monument, och har trots ett bildprogram med scener hämtade ur hednisk mytologi en kristen karaktär. Det kristna budskapet framgår av runinskriften på denna bildstenskista.

Foto © Christer Hamp 2002-10-06

Tillbaka till listan