G 118

Gotland: Anga kyrka


÷ folkar : i : austerpy ÷: han : lhit : kera mik : yvir : sin : sun : rohlla÷ik : gesus : kristus : naþ(i) : hans : sial : o=k : allum : krisnum * sialum : amen : amen ÷

Folkar i Österby, han lät göra mig över sin son Rodleik. Jesus Kristus nåde hans själ och alla kristna själar. Amen. Amen.


Gravhällen från 1300-talet ligger i korgolvet mellan altaret och södra väggen.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12

Tillbaka till listan