G 125

Gotland: Vänge kyrka


...tik : ilu : --r : ut : b :

-


Ristningen finns på en byggnadssten på utsidan och till höger om västportalen. Innebörden har inte tolkats.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan