G 126

Gotland: Guldrupe kyrka


potolbar : karassa : han : kaup:te : messo:haku:lin : i takn :

Botulf Krasse, han köpte mässhaken i Aachen


Inskriften i putsen på södra korväggen är troligen från 1400-talet.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan