G 127

Gotland: Guldrupe kyrka


afe maraa : garasia : p(l)ena

Ave Maria, gratia plena


Den medeltida putsinskriften finns på tornkammarens södra vägg

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan