G 138

Gotland: Halla kyrka


...rti : le(g)iR : koþ(r) : ---... ...-na : has : lit : rist : kuml : a- : (k)aiRielmR : ... : ainika : sun : þaiRa ·: trabu : leybika- : ... ...naR : at : feþrka : baþa : kuþ : -(e)... ...

... god läkare[?] ... hans hustru lät rista/resa minnesmärket efter Gairhjälm ... deras ende son dräpte lybeckare ... stenar[?] efter far och son, de båda. Gud hjälpe ...


Två bitar av runstenen är inmurade utvändigt i korets sydöstra hörn, synliga utifrån. Koret byggdes i mitten av 1300-talet.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12