G 139

Gotland: Halla kyrka


si up at a^uhun : run

Se upp, på det att ögonen må finna ro.


Ristningen finns på södra långhusväggen någon meter öster om långhusportalen. Tolkningen ovan är hämtad ur Gotlands runinskrifter. Dessutom finns två inskrifter med nonsensrunor på norra tornväggen, i ett utrymme som idag är låst.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12