G 14

Gotland: Hamra kyrka


[+ sial : synkr : litu : a--o : ki... aktr : r--] faþur : [... + guþ : han : barma : sik ...þk...anl...rþas : s :· siman : ier...]

Sju söner lät göra [stenen] efter ... sin fader ... Gud han förbarme sig ...


Gravhällen sitter nu klamrad till långskeppets västra vägg inne i kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09