G 18

Gotland: Hamra kyrka


-

-


Gravhällen sitter nu klamrad till långskeppets södra vägg inne i kyrkan, väster om ingångsdörren.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09