G 141

Gotland: Unsarve, Halla socken


... (l)ikmuntaR : i slitaka--... ...

... Liknmund i Slitegård ...


Fragmentet av en runsten av kalksten från 1000-talet finns nu i Gotlands fornsal. Det är toppen av en sten som tillhört en kista för deposition av offergåvor.

Foto © Christer Hamp 2006-06-16