G 140

Gotland: Halla kyrka


... um to^lf mark

... om tolv mark


Runorna är skrivna med rödkrita på norra korväggen, öster om dörren till sakristian. Möjligen är de tolv marken en donation till kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12