G 142 H

Gotland: Ganthems kyrka


beto kumb...

Peto Kumble


Putsinskriften finns på den nordöstra tornkammarväggen. Gotlands runinskrifter skriver att Peto Kumble "avser säkerligen gården Kumble 600 m VNV om kyrkan. Gårdsnamnet är här brukat som familjenamn." Peto är ett mansnamn.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12