G 142 I

Gotland: Ganthems kyrka


fuþorkhfuþorkh-

-


Putsinskriften finns i korportalen, invändigt, på smygens östra vägg.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12