G 158

Gotland: Gothems kyrka


hier h[u]ili- kair(u)atr : -...-a...---t--oa-o...lir-
-...þ-...a--h...o...
...(k)...
kairuat^r u...-...-r(i)---ok-...--...ti(r) ha^n kuam firi kunu^nk ok irkibiskub ok oa^rn bisku(b) ----...-----l-----(i)r so uilt(i) kuþ ha^num -(l) so la^ku ua^r sta^nka^r sum þors uar
su^nut-hr ok lahr bri-þi

Här vilar Gairvat ... Gairvat ... han kom inför konungen och ärkebiskopen och vår biskop ... Så ville Gud honom väl(?). Så länge sedan var jämmeråret(?) som þ var söndag(sruna) och l primade [dvs. var primruna] ...


Gravstenen ligger korgolvet nedanför trappan upp till altaret. Stenen är sliten och stora delar av inskriften är så nötta att de inte kan tolkas. Översättningen ovan är efter Gotlands Runinskrifter, som gissar att det år som avses i texten är 1305.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19