G 159

Gotland: Gothems kyrka


ᚼᚢᛆᛐᚱ ᚼᚢᛆᛐᛆᚱ ᚼᚢᛆᛐᛆᚱ
ᛒᛂᚿᛑᛁᚴᛐᛂᚱ
ᛁᛆᚴᚯᛔᛂᚱ ᛋᚴᚱᛆᚧᛆᚱᛂ
ᛁᚱᛁᚿᚵᛁᛚᛋ ᛬ ᛁ

huatr huatar huatar
bendikter
iakoper skraðare
iringils ÷ -

Hvatr
Benedikt
Jakob skräddare
Erngisl


Runorna är inskurna i ryggplankorna till korstolen från 1300-talet, bakom stol nummer 2 till 4 från öster.

Foto © Christer Hamp 2017-06-19