G 169

Gotland: Klinte kyrka


...-af s...(u)k...n...-u... :

-


Gravstenen av kalksten står nu under ett tak några meter norr om kyrkogårdens staket, tillsammans med andra gravstenar.

Foto © Christer Hamp 2017-06-20