G 170

Gotland: Hejde kyrka


+ betin * fyrre * petars sia=l ka=upa=rfa : ha=n : to : sia=u nat=um efder ny ta= =ua=r : o : o=k : k : prim : i : fiurta=ndo rato

Be för Peters av Kauparve själ. Han dog sju nätter efter ny. O och K [var då] prim i fjärde raden.


Gravhällen, daterad 4 april 1506, ligger i korgolvet söder om altaret.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan