G 173

Gotland: Väte kyrka


...iþr : botulfs : moþir : af uestr:huetium : ok ÷ botaiþr : hanz : husfroia : mundualz : systir : a=f rigaim : huer sum : þita -...

... Botulfs moder från Västerväte och Botheid, hans husfru, Mundvalds syster från Ringhems. Vem som detta ...


Gravhällen av kalksten från omkring år 1300 ligger i kyrkans golv söder om koret.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19