G 174

Gotland: Väte kyrka


+ hust=ru ga=rt=rt=ud e(t)-...-... : bo=ren : i : melno : ha=n : lit : ha=ga : t(i)-sa stain : yvir : sen : bo=nða :

Hustru Gertrud ... född i Mölner, hon lät hugga denna sten över sin man.


Gravhällen av kalksten från 1300-talet ligger i kyrkgolvet söder om koret

Foto © Christer Hamp 2006-06-19