G 176

Gotland: Väte kyrka


+ i namn : gies- ...-þr þa bynir : fa-...

I Jesu namn ... böner


Fragmentet av en gravhäll från 1400-talet står i korets södra hörn.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19