G 177 A

Gotland: Väte kyrka


: bro=þir ÷ ia=ko=pr ÷ a=f ÷ s-hom(i) ÷

Broder Jakob från Isome


Putsinskriften från 1400-talet sitter på norra väggen framför koret, rakt under det röda solkorset till höger om dörren till sakristian.

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan