G 177 B

Gotland: Väte kyrka


hkþoo=rrrnnn ---oo o=rrnn

-


Putsinskriften frrån 1300-talet sitter på södra väggen framför koret

Foto © Christer Hamp 2006-06-19

Tillbaka till listan