G 2

Gotland: Sundre kyrka


[+ beþa^r : marþa] : [liþ] : gera : þinna : sþa^n : yifir : sina : kuno : o^k : sin : ba^rn :

Peter marþa lät göra denna sten över sin hustru och sina barn


Gravhällen av kalksten från 1400-talet står i ett stenskjul söder om kyrkogården. Den har tidigare legat på kyrkogården och återfanns vid restaureringen 1947.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09

Tillbaka till listan