G 3

Gotland: Sundre kyrka


[... ...garþum : lit : geara : mi]k : yfir : sina : (h)(u)(s)proiiu : ha^ldiia^uþu : hua^r : sum : biiþur : fyrri : henna... ...

... -gårda lät göra mig över sin hustfu Halldjaud. Den som ber för henne ...


Gravhällen av kalksten från 1300-talet står i ett stenskjul söder om kyrkogården.

Foto © Christer Hamp 2019-07-09

Tillbaka till listan