G 207

Gotland: Stenkumla kyrka


butmuntr : auk : butraifR : auk : kunu[ar : þaiR : raistu : stain ...arþi : karþ] : auk : sunarla : sat : miþ : skinum : auk : han : entaþis : at : ulfshala : þa : [¶ han : hil(k)(i)...]

Botmund och Botraiv och Gunnvar, de reste stenen ... gård och söderut satt med skinn. Och han dog på Ulvshale ...


Det som återstår av runstenen står lutad mot södra väggen i tornrummet i Stenkumla kyrka, intill G 208. Den har ursprungligen varit formad som en bildsten. Ulvshale är troligen Ulvshale på västra delen av Mön. Det var alltså där de tre stenresarnas far drev skinnhandel.

Foto © Christer Hamp 2017-06-21