G 208

Gotland: Stenkumla kyrka


[b]u[t]muntr : auk : butraifR : auk : kunua[r : -]... ...tu : stain : þ... ... ...[at : faþur : si]n : kuþ : h(i)albi : (s)elu : hans : auk : kus : muþiR : (b)etr : þen : uiR : biþia : kunin · ¶ -(a)... ...(a)-(n) (:)

Botmund och Botraiv och Gunnvar reste denna sten (efter) -vat(?), sin fader. Gud hjälpe hans själ och Guds moder bättre än vi kunna bedja ...


Det som återstår av runstenen står lutad mot södra väggen i tornrummet i Stenkumla kyrka, intill G 207.

Foto © Christer Hamp 2017-06-21