G 212

Gotland: Björke kyrka


[...------s-- · ub----bala^uh--n...(u)kbru- lit kira stain (u)fir io]-n k-...þ---rþ-...þ-...

... lät göra stenen över Johan ...


Gravhällen från 1300-talet ligger i korgolvet vid norra väggen.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12