G 213

Gotland: Björke kyrka


[: ia^lbi : undr : isairi]...(u)nir : ok : kerþi : stain :

... hjälpe ... och gjorde stenen


Gravhällen från 1300-talet står lutad mot norra väggen i koret.

Foto © Christer Hamp 2020-08-12