G 229

Gotland: Barlingbo kyrka


ma-
maria
iohanes
markus
luks last gearf : a:posuli

Maria
Maria (eller Matteus?)
Johannes
Markus
Lukas ... apostel


Dopfunten från senare delen av 1100-talet står i tornkammaren.

Foto © Christer Hamp 2019-07-11